Välkommen till Brixeman Consulting.

Bosse Brixeman

Har du kört fast i gamla vanor eller inte vet vad nästa steg ska vara?

På Brixeman Consulting kan vi hjälpa dig med följande:

-Affärsplanen & organisationsfrågor. Vem gör vad & varför? Går det att förbättra?

-Visioner & mål för verksamheten. Var ska vi vara om några år? 3-6 år

-Arbetet med SWOT-analysen. Styrkor, svagheter, hot & möjligheter. Hur ser det ut i verkligheten?

-Managementfrågor, såsom ex ledarskapet, HR, ekonomifrågor etc

-Hur ser försäljningsorganisationen ut? Går det att optimera på ett nytt sätt?

-Coachning för ägare, styrelse, vd eller ledningsgruppen

-Affärsjuridik eller Tillväxtfrågor

-Rekrytering av vd eller styrelseledamöter. Har vi rätt kompetens i ledningen?

-Exitplaner för ägaren/ägarna. Vill vi sälja om några år? Planeringen inför det.

-Försäljning av verksamheten. Vem är tänkbar köpare?

-Komma in i er verksamhet som ex Interim-VD. Omorganisation eller bara hålla ”skeppet” flytande!

-Eller bara vara ett allmänt bollplank för er

Att arbeta med organisationsfrågor har legat mig varmt om hjärtat i över 40 år, och
jag ser genom åren att det blir viktigare och viktigare att ”vara med i matchen” samt att
lyssna på både ägare, personal, leverantörer och andra intressenter som finns runt bolaget.

Det är därför viktigt att ha ett ”Helikopterperspektiv” över hela verksamheten.

Funderar du på HUR du ska gå vidare? Ring mig, så tar vi det därifrån.

Bosse Brixeman
0768-533575
bosse@brixeman.se